Místa k návštěvě Údaje o počasí

Skalická brána

Skalická brána ve Strážnici. Zbytky opevnění města. Přístupové cesty byly přehrazeny branami s polokruhovými baštami.

Skalická brána


2021