Místa k návštěvě Údaje o počasí

Fotky


  1 2   >>>
Kostel, Baťův kanál - 86 - Stavidlo odlehčovacího ramena řeky Moravy u Uherského Ostrohu. Hrad - 85 - Větrná elektrárna umístněná na kopci nad větrným mlýnem holandského typu. Památka - 81 - Zvonice v Javorníku pochází z roku 1733. F6/2017. Hrad - 80 - Před pár lety nedávno vykopaný uprostřed polí. F6/2017. Hrad - 79 - Vznikající mokřad uprostřed pole. Hrad - 78 - Před 2. svět. válkou osídlený kopec na kterém se v současnosti nachází rozhledna. Památka - 77 - Základní kámen kaple patřící pod panství Lichtenštejnů v Uherském Ostrohu byl položen 1668. Hrad - 76 - Stodoly z kamene a nepálených cihel pocházející z 19. století Kostel, Baťův kanál - 75 - Plavební komora Vnorovy II na křížení s Moravou. Rok 2014. Zámek - 74 - Most přes Baťův kanál u plavební komory Vnorovy II. Rok 2014. Kostel, Baťův kanál - 71 - Most přes řeku Veličku v místě, kde se  Velička kříží s Baťovým kanálem. Kostel, Baťův kanál - 70 - Zbytky konstrukce lanovky v místě křížení Moravy s kanálem ve Vnorovech. Hrad - 69 - Vodní nádrž Lučina, která je součásti rekreační oblasti. Rok 2013 Stavba - 67 - Strážní vež ve Strážnici z roku 1615. Stavba - 66 - Strážní vež ve Strážnici z roku 1615. Stavba - 63 - Veselská brána ve Strážnici. Zbytky opevnění města. Přístupové cesty byly přehrazeny branami s polokruhovými baštami. Stavba - 62 - Skalická brána ve Strážnici. Zbytky opevnění města. Přístupové cesty byly přehrazeny branami s polokruhovými baštami. Zámek - 57 - Zámek ve Strážnici. Vodní hrad ze 14. století nacházející se v parku prošel za svou existenci mnoha přestavbami. V zpřístupněných prostorech veřejnosti je historická knihovna a stálá expozice nástrojů lidové hudby. Stavba - 56 - Kaplička se zvonicí pravděpodobně z počátku 18. století. Rok 2012 Památka - 55 - Kostel Panny Marie Růžencové z roku 1999. Rok 2012. Stavba - 54 - Křížek u rybníka. Památka - 53 - První zmínka pochází z roku 1378. V roce 1908 byl kostel zbourán a o rok později 24. října 1909 slavnostně vysvěcen nový. Zámek - 52 - Zámek ve Strážnici. Vodní hrad ze 14. století nacházející se v parku prošel za svou existenci mnoha přestavbami. V zpřístupněných prostorech veřejnosti je historická knihovna a stálá expozice nástrojů lidové hudby.  Rok 2012 Hrad - 51 - Hráz Špačkova rybníku ve strážnickém parku. Rok  2012.

 
 
 2021