Místa k návštěvě Údaje o počasí

Veselská brána

Veselská brána ve Strážnici. Zbytky opevnění města. Přístupové cesty byly přehrazeny branami s polokruhovými baštami.

Veselská brána


2021