Místa k návštěvě Údaje o počasí

Konstrukce lanovky Baťův kanál

Zbytky konstrukce lanovky v místě křížení Moravy s kanálem ve Vnorovech.

Konstrukce lanovky Baťův kanál


2021