Místa k návštěvě Údaje o počasí

Strážní vež

Strážní vež ve Strážnici z roku 1615.

Strážní vež


2021