Místa k návštěvě Údaje o počasí

Poutní kaple svatého Antonína

Základní kámen kaple patřící pod panství Lichtenštejnů v Uherském Ostrohu byl položen 1668.

Poutní kaple svatého Antonína


2021